สวท.เชียงใหม่จัดการแข่งขันตอบปัญหา ประชาธิปไตยระดับจังหวัด

  
    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการตอบปัญหาประชาธิปไตย พร้อมเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือตอนบน ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ทั้งหมด 5 เขต รวม 7 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการเมืองและปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ให้ความสนใจศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาเดียวกัน
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตัวแทนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทำคะแนนได้สูงที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมทั้งจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในระดับภาคเหนือตอนบน ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม 2551 และทีมชนะเลิศในระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีนี้
 
27 มิถุนายน 2551 , 16:36 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม - ศุภมาส สวท. เชียงใหม่