เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประกวดต้นไม้ใหญ่ประจำปี 2551ชิงโล่เกียรติยศใน 3 ประเภท

  
     เพื่อร่วมรณรงค์รักษาสภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่ให้มีคุณภาพดี โดยการรักษาต้นไม้ใหญ่ไม่ให้มีการตัดโค่น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจัดการประกวดต้นไม้ใหญ่ประจำปี 2551 แบ่งเป็น 3 ประเภท หมดเขตส่งเข้าประกวด 31 ก.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมการประกวดต้นไม้ใหญ่ ตามโครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ประจำปี 2551 เพื่อให้เกิดความหวงแหนที่จะไม่ตัดหรือโค่นต้นไม้ทิ้ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ประเภทที่ 1 ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มไม้วรรณคดี กลุ่มไม้เศรษฐกิจ กลุ่มไม้ท้องถิ่น และกลุ่มไม้ประวัติศาสตร์ ประเภทที่ 2 พื้นที่สีเขียวหรือสถานที่ที่มีต้นไม้ขึ้นจำนวนมาก แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มวัด ศาสนสถาน กลุ่มสถานที่ราชการ กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มห้างสรรพสินค้า เอกชน และกลุ่มพื้นที่สาธารณะ และประเภทที่ 3 ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นในพื้นที่ 85 ชุมชน ทั้งนี้แต่ละคนหรือหน่วยงานสามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้ง 3 ประเภทหรือประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งหลักฐานเข้าประกวดได้ที่ กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศแบ่งตามประเภท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5325-9218 หรือที่เว็บไซด์ www.cmcity.go.th
 
27 มิถุนายน 2551 , 21:01 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่