คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี

  
    ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.ชิงเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ หมดเขตส่งเข้าประกวด 22 สิงหาคมนี้
นางพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีภาพสัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ และมีข้อความที่สื่อความหมายในโอกาสครบรอบ 50 ปี ไม่จำกัดขนาด ชนิดของตัวเลขหรือตัวอักษร และผู้ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งแบบภาษาไทยเลขไทยหรือเลขอารบิค หรือตราสัญลักษณ์ภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-5394-5609 และ 0-5394-5679 หรือติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซด์ www.med.cmu.ac.th
 
27 มิถุนายน 2551 , 21:18 น. , อ่าน 1382  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่