เปิดให้นักศึกษากู้เงินธนาคารออมสินเข้าเรียนการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับธนาคารออมสินเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาสาขาบริหารจัดการกอล์ฟ โดยการให้สินเชื่อสนับสนุนการศึกษา
นางเกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2551 นี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งที่เรียนภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้สนใจทั่วไป ที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟให้สามารถกู้เรียนได้
สำหรับเงื่อนไขการกู้นั้น ผู้กู้ต้องมีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร เป็นผู้ประกอบอาชีพมีรายได้แน่นอน และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ โดยธนาคารออมสินกำหนดวงเงินกู้ไว้ 2 กรณีคือ การใช้บุคคลค้ำประกันกู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ส่วนกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 10 ปี แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
นอกจากนั้น ธนาคารออมสินยังเปิดโอกาสในการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างการศึกษาคือ ผู้กู้สามารถขอปลอดการชำระเงินต้นระหว่างการศึกษา โดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยก่อนก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ Call Center โทร.1115 หรือเว็บไซด์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ส่วนการเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5392-1888 หรือ 081-3589448 หรือที่เว็บไซด์ www.ru.ac.th/rugolf
 
28 มิถุนายน 2551 , 18:55 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่