ผู้จบการศึกษาสาขาการบริหารจัดการกอล์ฟจะไม่ตกงานและมีรายได้สูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

  
    อาจารย์สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความมั่นใจว่า เมื่อศึกษาจบแล้วจะมีงานทำแน่นอน และมีรายได้มากกว่าหลายสาขาที่มีบุคลากรจำนวนมาก
นายจักรพงษ์ ชื่นอารมณ์ หรือโปรเป่า อาจารย์สอนวิชากอล์ฟ ของโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยราคาแหงกล่าวว่า ปัจจุบันในธุรกิจกอล์ฟและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกอล์ฟ มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งที่การบริหารจัดการและสภาพหลายอย่างในเมืองไทยยังไม่มีความพร้อม ซึ่งในอนาคต หากมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ มีความพร้อมทางด้านธุรกิจมากว่านี้ เชื่อว่าเงินหมุนเวียนจะมากกว่านี้หลายเท่า ทำให้ผู้ที่เรียนจบด้านการบริหารจัดการกอล์ฟจะเป็นบุคลากรที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอย่างมาก และเชื่อได้ว่าผู้จบการศึกษาด้านนี้แล้วจะไม่ตกงาน
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนตามโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าเรียนได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5392-1888 หรือ 081- 3589448 หรือที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th/rugolf ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
28 มิถุนายน 2551 , 19:25 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่