เตือนระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือ

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนภาคเหนือตอนบนระวังฝนตกหนักระยะนี้ ขณะที่เดือนกรกฎาคมจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือตอนบน อาทิเช่นบริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน ควรระมัดระวังอันตราย จากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขา ส่วนทางตอนล่างของภาคซึ่งปริมาณฝนบางแห่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรจึงควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชอย่างเพียงพอ
สำหรับลักษณะทั่วไป เดือนกรกฎาคม ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ในระยะต้นเดือน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่มากนัก ระยะครึ่งหลังของเดือนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่าภาคเหนือชัดเจน และมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ ซึ่งทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ปริมาณฝนมากขึ้น โดยทั่วไปเดือนนี้ อุณหภูมิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และ ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ยข้อควรระวัง ระยะต้นเดือนปริมาณฝนน้อย จึงควรวางแผนการเพาะปลูกและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และครึ่งหลังของเดือน มีฝนตกชุก และมีฝนหนักได้หลายพื้นที่
 
30 มิถุนายน 2551 , 14:47 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่