เยี่ยมสถานที่อนุบาลพันธุ์ปลาสำหรับอควาเรียมเชียงใหม่ที่ชลบุรี

  
     ปลาและสัตว์น้ำที่จะนำมาแสดงในอควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่ ขณะนี้อนุบาลอยู่ที่ตำบลแสมสาร ที่จังหวัดชลบุรี และที่จังหวัดระนอง รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์ทะเลหายากจากทั่วโลก
สวนสัตว์เชียงใหม่นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่อนุบาลปลาและสัตว์น้ำที่จะนำมาแสดงในอควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้เยี่ยมชมที่บริษัทมารีน สเคป ประเทศไทย จำกัด และบริษัทแม็กซ์ ซีเวิร์ลด์ จตุจักรพลาซ่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงตัวอย่างปลาที่จะนำมาแสดง หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่อนุบาลปลาและสัตว์น้ำที่เตรียมนำมาจัดแสดงที่อควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนายโรจน์ ธุวนลิน กรรมการผู้จัดการบริษัทมารีน สเคป ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปลาและสัตว์น้ำที่น่าสนใจที่จะนำมาแสดงที่อควาเรียมในสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นมีทั้งจากทะเลไทย และนำเข้าจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วยฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นโดยสถานที่สำหรับอนุบาลสัตว์น้ำเค็มนั้นฝั่งอ่าวไทยอยู่ในทะเลตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทะเลฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนอง ไฮไลท์ ที่น่าสนใจคือ กระเบนจมูกม้าจากสหรัฐอเมริกา ฉลามครีบขาวจากอินโดนีเซีย นกแก้วแสงอาทิตย์ จากออสเตรเลีย ซึ่งจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยคือที่อควาเรียมแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีปลาโรนันที่หายากมาก นอกจากนี้ยังมีฉลามเสือดาว ฉลามขี้เซา ปลานกขุนทองหัวโหนก ปลาหมอทะเล และสัตว์น้ำกว่ากว่า 200 สายพันธ์ รวมกว่า 2 พันตัว ซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่รักและชื่นชมการดำน้ำดูชีวิตของสัตว์ทะเลอย่างมาก ขณะที่โซนน้ำจืดนั้นก็จะมีปลาและสัตว์น้ำจืดกว่าสองพันธุ์ตัวมาจัดแสดง
สำหรับอควาเรียมที่สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจะเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก มีโซนน้ำจืดและน้ำเค็ม ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 และจะเปิดให้ประชาชนได้ชมอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
 
30 มิถุนายน 2551 , 14:48 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่