4 ใน 10 อุทยานที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

  
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนดอุทยานนำร่อง 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง จาก 10 แห่งทั่วประเทศ เป็นพื้นที่จำกัดนักท่องเที่ยว
นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แถลงว่า ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ให้มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง เพื่อเป็นการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้จากการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติ ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านนิเวศวิทยา จิตวิทยา สิ่งอำนวยความสะดวกและด้านกายภาพ
สำหรับอุทยานแห่งชาติที่จะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ดอยฟ้าห่มปก ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย ภูกระดึง เขาใหญ่ เอราวัณ แก่งกระจาน หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่ง 4 ใน 10 อุทยานอยู่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ดังนั้น ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในอุทยานต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวด้วยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการอุทยานแห่งชาติ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและจองที่พักล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 www.fca16.com หรือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช www.dnp.go.th โดยจะมีการเปิดให้จองล่วงหน้า 2 เดือน
 
1 กรกฎาคม 2551 , 20:07 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่