อาการหลวงพ่อพุทธพจนวราภรณ์ดีขึ้น

  
     แพทย์อนุญาตให้เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่กลับวัด โดยจัดแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบครันให้ที่วัดแทน ล่าสุดอาการอาพาธดีขึ้นตามลำดับ
หลังจากที่ พระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระมหาเถระแห่งล้านนา อายุ 91 ปี ได้อาพาธด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลังจากรักษาตัวมาระยะหนึ่งได้มีความประสงค์จะกลับวัด คณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชน ได้หารือกับศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมือนห้อง ไอซียู.ที่กุฏิจันทร์ กุศโล ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมแพทย์เวรและพยาบาลวันละ 3 ชุดตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากที่กลับวัดแล้วปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและได้อยู่ในที่สงบในวัด ขณะที่ศรัทธาสาธุชนสามารถเยี่ยมได้แต่ต้องมองเข้าในในห้องกระจกเท่านั้น
ขณะที่พระพุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจริญพรว่าในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุต ณ วัดเจดีย์หลวงเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อถวายแด่หลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ มอบให้มูลนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วย.
 
2 กรกฎาคม 2551 , 10:45 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่