ม็อบชาวนาจาก 2 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ชุมนุมทวงค่าข้าวเป็นครั้งที่ 7

  
     ม็อบชาวนาจาก 2 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ชุมนุมทวงค่าข้าวเป็นครั้งที่ 7 หลังจากขายข้าวให้โรงสีสิริภิญโญแล้วไม่ได้เงิน
ชาวนาจากอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 300 คน รวมตัวพร้อมรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง เพื่อร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงถามเงินค่าข้าวเปลือกเหนียวที่ขายให้โรงสีสิริภิญโญ หลังจากเกษตรกรขายข้าวไปแล้วนานกว่าเดือน แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว ขณะนี้ได้มีการเคลื่อนไหวทวงถามทั้งกับทางจังหวัด การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีการปิดถนนประท้วงแล้ว แต่ไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหา โดยนายชัยศิลป์ รินทร์แก้ว ตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรยืนยันจะปักหลักทวงถามเพื่อให้ได้เงินค่าข้าวคืน ต้องการทราบว่าเงินอยู่ที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และข้าวที่รับซื้อไปแล้วอยู่ที่ไหน เมื่อใดชาวนาจะได้รับเงินค่าข้าว
สำหรับการชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 การชุมนุมส่อเค้ายืดเยื้อเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มขยับใกล้ประตูทางเข้าศาลากลาง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ปิดประตูทางเข้าศาลากลาง ขณะที่นายสมชัย เวชโพธิ์กลางการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงปัญหา
 
2 กรกฎาคม 2551 , 10:46 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่