มช.จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปี 51 เสาร์ที่ 5 ก.ค.51 มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่าหมื่นคน

  
    สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย นำน้องใหม่และนักศึกษาปัจจุบันร่วมใจเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 นี้
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยประจำปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 นี้ ซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่ประมาณ 8,000 คน และนักศึกษาปัจจุบันกว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา เวลา 06.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้โอวาท ต่อด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้พร พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัย และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากนั้นจะเคลื่อนขบวนเดินขึ้นดอยสุเทพ ประกอบด้วย ขบวนป้าย ขบวนผู้บริหารและคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า ธงมหาวิทยาลัยและธงคณะ ขบวนช่างฟ้อนและนักดนตรีพื้นเมือง ขบวนเครื่องสักการะ และขบวนนักศึกษา 21 คณะ จากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ถนนห้วยแก้ว ประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์อันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา และเมื่อถึงจุดหมายแล้ว จะมีการแสดงของนักศึกษาน้องใหม่ พร้อมร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ รับโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่ ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาที่ดี และเป็นพลเมืองดีของประเทศ แล้วจึงเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย นำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ นับเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างพลานามัย สร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป
 
2 กรกฎาคม 2551 , 17:09 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่