จากการวิจัยพบว่ายุงลายมีการดื้อดีดีทีและสารเคมีอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคระบาดมากขึ้นได้

  
    นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ายุงลายดื้อดีดีที 100% และยังดื้อต่อสารเคมีอื่นๆ สูงขึ้น ส่งผลให้การกำจัดและควบคุมประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงไม่ได้ผลไม่เต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ไข้เลือดออกและมาลาเรียระบาดหนัก
ดร.ละเอียด ประพันธดารา นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อวิจัยการดื้อยาฆ่าแมลงในยุง โดยการศึกษากลไกการดื้อต่อสารเคมี ดีดีที และกลุ่มไพรีทรอยด์ รวมทั้งสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่น เพอร์เมธริน เดลต้าเมธริน ซึ่งมีการใช้มากในประเทศไทยพบว่า ยุงลายมีอัตราการดื้อต่อสารเคมี ดีดีที เกือบ 100% และยังดื้อต่อสารเคมีอื่นๆ ในกลุ่มไพรีทรอยด์ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การกำจัดและควบคุมประชากรยุงโดยใช้สารเคมีฆ่าแมลงได้ผลไม่เต็มที่ หรืออาจล้มเหลวในการควบคุมโรคติดเชื้อ เช่น มาลาเรีย และไข้เลือดออก ดังนั้น การตรวจสอบภาวะความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้จัดการเพื่อเลือกสารเคมีที่จะนำมาใช้ทดแทน และการหาวิธีป้องกันมิให้เกิดการดื้อ จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ครบ จึงจะสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้
ดร.ละเอียด กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ยุงดื้อยาฆ่าแมลง เนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงในประเทศไทยไม่มีการควบคุมและใช้ตามใจชอบ โดยไม่มีการตรวจสอบมาก่อนว่ายุงจะดื้อยาฆ่าแมลงชนิดดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนน ยังพบว่ายาฆ่าแมลงในบ้านเรือนก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบการดื้อยา แต่ถ้าหากยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงชนิดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งจะทำให้เกิดการดื้อยาจนไม่สามารถควบคุมการแพร่พันธ์ยุงยาฆ่าแมลงที่ใช้อยู่ก็จะไม่สามารถทำลายยุงได้ และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคมาลาเรียเหมือนกับประเทศศรีลังกาได้
ดังนั้น การบริหารการใช้ยาฆ่าแมลง (Insecticide Management) จะมีประสิทธิภาพ จะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นได้แก่ การตรวจสอบระดับการดื้อยาของประชากรยุง การวินิจฉัยกลไกการดื้อยาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหา (Early detection) การติดตามการใช้ยาอย่างมีหลักการที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และสถิติ ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ นักวิจัย และจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 
2 กรกฎาคม 2551 , 17:31 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่