สัมมนา Logistics & Transport Management ครั้งที่ 2 หัวข้อ โลจิสติกส์ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตินำมันแพง

  
    นักวิชาการด้านโลจิสติกส์เสนอแนะผู้ประกอบการธุรกิจ ฝ่าวิกฤติน้ำมันแพงด้วยการตรวจสอบกิจการตนเองเชิงลึก ปรับหาช่องทางธุรกิจใหม่ รวมทั้งปรับปรุงการหาวัตถุดิบและระบบการขนส่ง
ในการสัมมนา Logistics & Transport Management ครั้งที่ 2 หัวข้อ โลจิสติกส์ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตินำมันแพง ซึ่ง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ และ บริษัท ไอทีแอล เทรด มีเดีย จำกัด จัดขึ้นที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาบรรยายให้ความรู้
ดร.วิทยา สุหฤทดำรง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวว่า ทางออกสำหรับผู้ประกอบการด้านการผลิต อุตสาหกรรม หรือด้านบริการ ในภาวะน้ำมันแพงและเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ จะต้องหันมาตรวจสอบกิจการของตัวเองในเชิงลึก ว่าด้านใดไม่มีความจำเป็นก็ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทดแทน ต้องตรวจสอบข้อมูล ประเมิน และสร้างทางเลือกที่คุ้มค่า โดยเฉพาะการนำระบบโลจิสติกส์เชิงลึกมาช่วย คือ ทำอย่างไรให้เกิดการไหลของทรัพยากร สินค้า และเงินทุน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่ได้
ดร.วิทยากล่าวอีกว่า สำหรับโลจิสติกส์เชิงลึกต้องมองทั้งกระบวนการ ไม่ใช่เฉพาะผู้ส่ง ผู้รับหรือตัวสินค้าเท่านั้น แต่ต้องมองที่การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ผู้ผลิตคุณค่า ผู้รับสินค้าที่เป็นลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการรับสินค้า จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ทั้งเรื่องการหาวัตถุดิบ หรือการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในภาวะวิกฤตินี้ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไม่ทันหรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จนสายเกินกว่าที่จะแก้ได้
 
3 กรกฎาคม 2551 , 23:47 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่