การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนห่างไกลในพื้นที่โครงการหลวงเชียงใหม่และเชียงราย

  
    เด็กนักเรียนในพื้นที่โครงการหลวง 16 โรงเรียน รับจักรยานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามโครงการ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.ครั้งที่ 2 จำนวน 550 คัน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำโดยนายเผชิญ ไพโรจน์ศักดิ์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำพิธีมอบจักรยาน 550 คัน ให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลบนพื้นที่สูง ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 16 โรงเรียน ตามโครงการ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. ครั้งที่ 2 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การมอบจักรยานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ หลังจากครั้งแรกได้มอบจักรยานจำนวน 350 คันแก่เด็กนักเรียนพื้นที่โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและลำพูน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับเยาวชนที่มีบ้านพักอาศัยห่างไกล ได้ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้พิจารณาให้แต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนของนักเรียน ส่วนการจัดสรรให้นักเรียนแต่ละคนทางโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณา
สำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการให้บริการทางพิเศษหรือทางด่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนั้น ยังได้เห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนเป็นประจำทุกปี เช่น การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาในพื้นที่ใกล้เขตทางพิเศษ รวมทั้งโครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ
 
4 กรกฎาคม 2551 , 09:49 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่