จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์ 2008 หรือ MITA 2008 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ Korean Multimedia Society (KMMS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์ MITA 2008 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์ 2008 (The 2008 International Conference on Multimedia, Information Technology and its Applications) หรือ MITA 2008 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ Korean Multimedia Society (KMMS) จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการชาวไทยและต่างชาติ ได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีและเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย และสื่อข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารได้เข้ามาสู่ยุคไร้พรมแดน เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สื่อมีการพัฒนารูปแบบการส่งข้อมูล การให้บริการข้อมูล การใช้ประโยชน์ทางด้านสื่อ รวมทั้งอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารก้าวหน้ารวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 หลังจากเคยจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในปี 2006 และฟิลิปปินส์ ในปี 2007 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ กว่า 150 คน
 
4 กรกฎาคม 2551 , 14:24 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่