กิจกรรมสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา 7,200 ฝาย

  
     องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับชนเผ่า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมกิจกรรมสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา 7,200 ฝาย
ในโอกาสครบ 60 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับทุกชนเผ่าใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา 7,200 ฝาย โดยนายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานโครงการฯ กล่าวว่าจะมีการสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และระบบนิเวศวิทยา สร้างแนวป้องกันไฟป่า และกักเก็บน้ำ โดยจะดำเนินการร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ ลำห้วยเกี๋ยง หมู่บ้านห้วยฮะพัฒนา หมู่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2549 องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดทำฝายชะลอน้ำที่อำเภอเชียงดาว 8,500 ฝาย ปี 2550 จัดสร้างจำนวน 4,500 ฝายที่อำเภอสะเมิง โดยปีนี้จะขอความรับการสนับสนุนทุนจากสโมสรโรตารี ประเทศสเปน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขณะที่กรมรบพิเศษที่ 5 จะให้การสนับสนุนกำลังและเครื่องจักรที่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคได้ที่องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย โทรศัพท์หมายเลข 0-5343-3686 หรือทาง www.wilderness-thailand.com
 
5 กรกฎาคม 2551 , 11:54 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่