รายงานพิเศษ ประตูระบายน้ำ แนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เมืองเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ ประตูระบายน้ำ แนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เมืองเชียงใหม่ ทดแทนฝาย สามแห่งในลำน้ำปิง
ฝาย หนองผึ้ง ฝายพญาคำและฝายท่าวังตาล เป็นฝายเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ประชาชนในพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พื้นที่เกษตรนับหมื่นไร่ เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดโครงการจัดสร้างประตูระบายน้ำแทนฝายทั้งสามแห่งนี้ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือประชาชนในพื้นที่รับน้ำและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยที่ผ่านมาได้มีการทำประชาพิจารณ์เรื่องการทำประตูระบายน้ำไปแล้ว สองครั้ง ผลปรากฏว่าผู้ที่คัดค้านกับผู้สนับสนุนมีจำนวนใกล้เคียงกัน กรมชลประทานจึงเห็นควรจัดทำประชาพิจารณ์ทั้งระบบ ทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากฝาย 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน กลุ่มผู้คัดค้าน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยจะเริ่มให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชน
ขณะที่นายสี่พร มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ซึ่งรับผิดชอบเขื่อนเจ้าพระยาและมีประตูระบายน้ำซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าประตูระบายน้ำนั้น มีความแตกต่างจากฝายน้ำล้นคือ ประตูระบายน้ำสามารถเปิด –ปิดได้ สามารถควบคุมระดับน้ำได้ ขณะที่ฝายน้ำล้นนั้นเมื่อเวลานานจะเกิดตะกอนที่ด้านหน้าเขื่อนจนทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวก ขณะที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวในประตูระบายน้ำ โดยเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำจะยังใช้ประโยชน์จากน้ำได้เต็มที่ และยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนฤดูน้ำหลากนั้นก็สามารถยกประตูระบายน้ำขึ้นเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น บรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ด้วย
ขณะนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดทำประชาพิจารณ์การจัดสร้างประตูระบายน้ำปิงไว้พร้อมแล้ว คาดว่าจะสามารถจัดทำประชาพิจารณ์ได้ภายในปีนี้
 
5 กรกฎาคม 2551 , 11:54 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่