มจร.วัดสวนดอก เชียงใหม่ จัดพิธีฮอมเตียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน นำไปถวายที่นครเชียงตุง 19 วัด

  
     มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กำหนดจัดพิธีฮอมเตียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 9 ก.ค.นี้ เพื่อนำไปถวายที่นครเชียงตุง 19 วัด
พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธัมมวโร เลขานุการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) เจริญพรว่า ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ชื่องาน ฮอมเตียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 นี้
ภายในงานจะมีการรับบริจาคขี้ผึ้ง เทียนไข และวัสดุในการหล่อเทียนพรรษา พร้อมทั้งผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน ตลอดทั้งวัน ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก และจะมีพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 19 ต้น ในเวลา 19.00 น.วันเดียวกัน โดยจะมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน หลังจากนั้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการจัดงานจะได้นำเทียนพร้อมผ้าไตรและผ้าอาบน้ำฝน รวมทั้งสิ่งของอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ไปถวายวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในนครเชียงตุง ประเทศพม่า จำนวน 19 วัด
สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษาและผ้าไตร สามารถบริจาคทำบุญชุดละ 2,000 บาท หรือทำบุญถวายเทียนเล่มเล็ก เพื่อพระภิกษุสามเณรในวัดที่ไม่มีไฟฟ้าจะได้ใช้จุดอ่านหนังสือธรรมะ และท่องบทสวดมนต์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ที่ อาจารย์คีรินทร์ หินคง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โทรศัพท์ 089-9504665
 
6 กรกฎาคม 2551 , 15:42 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่