จัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร มหกรรมอาหารและสินค้า OTOP

  
    การจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร มหกรรมอาหารและสินค้า OTOP ระหว่าง 9-13 ก.ค.นี้ที่สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้
นายภิญโญ จักรอิศราพงศ์ ผู้จัดการสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ แจ้งว่า สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร มหกรรมอาหารและสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2551 ณ สถานีทดลองยาสูบแม้โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานจะมีการอบรมวิชาการเรื่อง การเพาะปลูกยาสูบเวอร์ยิเนีย
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตใบยาสูบ และผลงานวิจัยด้านการเพาะปลูกยาสูบ ให้กับพนักงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับใบยาสูบเวอร์ยิเนียทั่วประเทศ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรอย่างครบวงจร รวมทั้งสิ้นค้า OTOP ในราคาถูก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานครั้งนี้โดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5349-8608 ต่อ 110
 
6 กรกฎาคม 2551 , 16:04 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่