ขยายเวลาประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2551 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมน

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ขยายเวลาประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2551 มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2551 หัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด จึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับผลงานไปจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดประเภทและจำนวน ทั้ง 4 ประเภทได้แก่ ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ และประเภทภาพถ่ายทิวทัศน์กับวัตถุท้องฟ้า (Celestial Object)
สำหรับการส่งเข้าประกวด หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งไปที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานชั่วคราว(จังหวัดเชียงใหม่) อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2551 มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.narit.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5322-5569
 
6 กรกฎาคม 2551 , 16:32 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่