สิงหาคมนี้จัดงานวัฒนธรรมล้านนา ตุลาคมงานมหกรรมกลองนานาชาติที่สวนราชพฤกษ์

  
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเดิมเปิดพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 เดือนสิงหาคมนี้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการจัดงานวัฒนธรรมล้านนา ขณะที่เดือนตุลาคมจะจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากล่าวภายหลังร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รื้อฟื้นพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้จัดงานมิดไนท์ไม้ดอก ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ล่าสุดได้มีการเตรียมจัดงานวัฒนธรรมล้านนาทุกวันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์เดือนสิงหาคม โดยให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมเป็นเจ้าภาพ ขณะที่เดือนตุลาคมจะจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ เพื่อส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายการหารายได้ในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะนี้แม้ว่าจะมีมติเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว แต่การถ่ายโอนไปให้องค์การมหาชนพัฒนาวิจัยพื้นที่สูงให้เข้ามาบริหารจัดการยังไม่เรียบร้อย การจัดงานดังกล่าวไม่ได้มุ่งหารายได้ แต่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว
 
8 กรกฎาคม 2551 , 10:32 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่