ครม.เตรียมพิจารณางบสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ 14 ก.ค. นี้

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุ จะมีการเสนอเรื่องงบประมาณการจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้โดยจะให้มีการเสนอราคาแบบยืดหยุ่นตามภาวะราคาน้ำมันและวัสดุที่แพงขึ้น
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอเรื่องการจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเข้าที่ประชุม 14 กรกฎาคมนี้ เพื่อขอความเห็นชอบวงเงินที่ใช้ก่อสร้าง ราคาที่ได้คำนวณไว้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมด้วยวงเงิน 2,300 ล้านบาท แต่จากราคาน้ำมัน วัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นอย่างมาก จึงต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรีให้มีการเสนอราคาแบบยืดหยุ่น เพราะต้องดำเนินการประกวดราคาแบบอีอ๊อคชั่น โดยต้องเสนอให้ยืดหยุ่นตามสภาพความจริงที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่า ปีนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามของประเทศในเอเชียที่มีการเข้ามาของกลุ่มผู้ประชุมจากนานาชาติ การจัดสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติจะเกิดประโยชน์ระยะยาวอย่างแน่นอน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่เรียกว่ากลุ่ม MICE นี้ถือเป็นสุดยอด เพราะมีกำลังซื้อสูง ขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 4,500 บาทต่อคน นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE จะใช้จ่ายวันละประมาณ 10,000-12,000 บาทต่อคน
 
8 กรกฎาคม 2551 , 10:33 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่