เตรียมเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ตั้งแต่ 5 ธันวาคมนี้

  
     สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จะพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะปรับรูปแบบให้เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการเตรียมสถานที่สวนราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องขอมติคณะรัฐมนตรีขอใช้พื้นที่ โดยต้องถ่ายโอนจากอุทยานแห่งชาติเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการ ทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้องค์การมหาชนสถาบันพัฒนาวิจัยพื้นที่สูงมาดูแลต่อไป ช่วงที่ต้องรอพระราชกฤษฎีกากำหนดการรับมอบงาน จะให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินงาน โดยจะเร่งปรับปรุงสวนและขอความร่วมมือกับสถานฑูตของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ภูฐาน เข้ามาร่วมปรับปรุง และจะเปิดให้ทันในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะพัฒนารูปแบบสวนแห่งนี้ให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่และภาคเหนือ ใช้งบประมาณในการฟื้นฟูบูรณะ 40 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอแปรญัตติงบประมาณปี 2552
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์กล่าวในตอนท้ายว่า จะมีการปรับรูปแบบสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันกลางคืนโดยกลางคืนจะนำโคมไฟมาประดับ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะทำให้ฤดูหนาวของเชียงใหม่มีชีวิตชีวาขึ้นอย่างมาก
 
8 กรกฎาคม 2551 , 10:34 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่