รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุไม่มีการดึงเกมส์ในการแก้ปัญหาราคาข้าวเหนียว

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุไม่มีการดึงเกมส์ในการแก้ปัญหาราคาข้าวเหนียวให้เกษตรกร เพียงแต่ติดขัดในระเบียบปฏิบัติเท่านั้น
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่นำข้าวไปขายกับโรงสีสิริภิญโญแล้วไม่ได้รับเงินค่าข้าวว่า เรื่องดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาโรงสีสิริภิญโญเป็นของเอกชน ดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรในราคาตันละ 8,000 บาท กว่า 40,000 ตัน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้รับซื้อที่ตันละ 9,000 บาทในความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ความชื้นเกิน 15 % ให้ลดหลั่นลงมาโดยราคารับซื้อเฉลี่ยตันละ 7 พันบาท ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีจะช่วยเหลือโรงสีสิริภิญโญเพียงแห่งเดียวก็จะเป็นที่ครหาถึงความไม่โปร่งใส และเป็นสิ่งไม่สมควร ล่าสุดพบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.จะอนุมัติสินเชื่อ 100 ล้านบาทให้โรงสีสิริภิญโญจากที่เคยขออนุมัติไว้ 366 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง สำหรับเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการดึงเกมส์ใด ๆ สำหรับการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวเหนียวแก่เกษตรกร แต่เนื่องจากติดขัดในระเบียบปฏิบัติ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่เป็นต้นทาง สนับสนุนผลผลิต เพิ่มปริมาณและลดต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบในเรื่องราคาและตลาด
 
8 กรกฎาคม 2551 , 12:26 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่