ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนภาคเหนือระวังฝนตกหนักในระยะนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10-13 กรกฎาคม หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยมีกำลังอ่อนลง และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาคเหนือมีฝนลดน้อยลง สำหรับผลกระทบต่อการเกษตร ชาวสวนลำไยที่อยู่ทางตอนบนของภาค ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคราน้ำฝน ซึ่งจะทำให้ผลเน่าและร่วงหล่น สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประโยชน์สูงสุด และกักเก็บน้ำใว้ใช้ในช่วงต่อไป
 
9 กรกฎาคม 2551 , 15:29 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่