งานครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลายปีนี้

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดงานครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง 4-10 ธันวาคม 2551
ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงาน 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบ 75 ปี ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะครบ 75 ปีในเดือนมิถุนายน แต่ที่เลือกจัดในเดือนธันวาคมเพราะอากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผลิตบุคลากรด้านการเกษตรรับใช้สังคมจำนวนมากรูปแบบการจัดงานจะเน้นด้านการเกษตร การประกวดพันธุ์พืช สัตว์ กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยจะมีนักศึกษาและภาคเอกชนร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมนิทรรศการทางวิชาการและการสัมมนาทางวิชาการ
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2551 จะมีการจัดงานแม่โจ้คืนรัง เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่นพบปะสังสรรที่สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขณะนี้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกว่า 50 สาขา ปริญญาโท 25 สาขาและปริญญาเอก 9 สาขา มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในทุกระดับกว่า 10 ชาติ มุ่งเน้นการเรียนการสอนผลิตบุคลากรด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
 
10 กรกฎาคม 2551 , 14:49 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่