ซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ กรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
เรืออากาศเอก วิวัฒน์ สมานรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2551 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO (International Civil Aviation Organization) ที่แต่ละท่าอากาศยานต้องจัดทำแผนฉุกเฉินและดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอย่างน้อย 2 ปี ต่อครั้ง
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้สมมุติสถานการณ์ว่าอากาศยานแบบ A300-600 ซึ่งบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ไถลออกนอกทางวิ่งขณะร่อนลง ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เครื่องยนต์และลุกลามไปยังลำตัวอากาศยาน ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 260 คน นักบินและลูกเรืออีก 10 คน เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 67 คน และบาดเจ็บสาหัส 40 คน โดยการฝึกซ้อมเริ่มตั้งแต่การแจ้งเหตุ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน การดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งการพิสูจน์เอกลักษณ์และการส่งกลับ
ในการฝึกซ้อมนอกจากเป็นการปฏิบัติและทดสอบความพร้อมของแผนฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นการทดสอบการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ มณฑลทหารบกที่ 33 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการวิทยาการเขต 32 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สายการบิน ศูนย์นเรนทร 9 หรือศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และงานอุบัติเหตุหมู่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำคัญ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้โดยสาร จะได้รับทราบขีดความสามารถและความพร้อมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
 
11 กรกฎาคม 2551 , 14:00 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่