งาน 60 วันหลังพายุไซโคลนนาร์กิสในพม่า

  
     หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน 60 วันหลังพายุไซโคลนนาร์กิสในพม่า เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลือ
หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน 60 วันหลังนาร์กิส เวทีสาธารณะและวัฒนธรรมไทย-พม่า เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาร์กิสในพม่า ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ของพื้นที่ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กิสและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชนและพายุไซโคลนนาร์กิสในพม่า สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของบุคคล กลุ่มประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรที่ทำงานด้านพม่า เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนนาร์กิส โดยที่ผ่านมาจากการจัดกิจกรรมสามารถระดมทุนกว่า 200,000 บาท และได้จัดส่งผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้องในพม่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
ในการเสวนาทางวิชาการได้มีการพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย โดยนายชัยกฤต ม้าลำพอง นักวิชาการจากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายอำนาจ ผลมาตย์ จากคณะทำงานประเมินความช่วยเหลือเร่งด่วนของอาเซียน พูดคุยประเด็นลุ่มน้ำอิระวดีและภาพรวมการจัดการภัยพิบัติ โดยคณะทำงานจะสรุปประเด็นนำเสนอที่ประชุมอาเซียนในวันที่ 20 กรกฎาคม นี้ เบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่าล้านหลังคาเรือนและเสียหายทั้งหลังร้อยละ 35 พื้นที่เกษตรเสียหาย 750,000 แฮคเตอร์ ประชาชนได้รับผลกระทบนับล้านคน หลายพื้นที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู
ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจโดยอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อดีตประธานมูลนิธิเสถียรโกเศศ –นาคะประธีป เรื่องก้าวข้ามประวัติศาสตร์ชาตินิยม สู่การสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีต่อประเทศพม่าและนายไกรศักดิ์ ชุนหวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาพเรื่องการเมืองและสิทธิมนุษยชนในพม่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินเยาวชนพม่า ศิลปินพื้นเมือง และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
 
11 กรกฎาคม 2551 , 20:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่