ททท.ไม่บรรจุไนท์บาร์ซ่าลงคู่มือโครงการเที่ยวเชียงใหม่ใน 72 ชั่วโมง

  
     รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาดแจง เหตุที่ไม่บรรจุไนท์บาร์ซ่าลงในคู่มือท่องเที่ยวในโครงการเที่ยวเชียงใหม่ใน 72 ชั่วโมงเพราะเป็นที่รู้จักอย่างดีอยู่แล้ว
นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด กล่าวถึงกรณีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้บรรจุไนท์บาร์ซ่าอยู่ในคู่มือท่องเที่ยว และแผนที่ 72 hrs Amazing Thailand Chiang Mai หรือโครงการเที่ยวเชียงใหม่ใน 72 ชั่วโมง เพราะนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักไนท์บาร์ซ่าอยู่แล้ว โครงการดังกล่าวจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่มีสไตล์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่งเสริมเป็นกลุ่มที่เคยมาอยู่แล้ว นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแนะนำไนท์บาร์ซ่าอยู่แล้ว
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด ในระยะนี้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะใกล้ และประเทศใกล้ ๆ แทน
 
11 กรกฎาคม 2551 , 20:29 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่