พระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มรณภาพลงแล้ว

  
     พระพุทธพจนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มรณภาพลงแล้วท่ามกลางความเศร้าโศกของศิษยานุศิษย์ที่ไปเคารพศพอย่างเนืองแน่น
พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มรณภาพแล้วด้วยโรคถุงลมโป่งพอง และโรคปอด หลังจากคณะแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้การรักษาจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งได้ย้ายมาถวายการรักษาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาอยู่ที่กุฏิภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารในวาระสุดท้าย และเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.ที่ผ่านมาพระพุทธพจนวราภรณ์ได้มรณภาพลงอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ต่างรู้ข่าวก็ทยอยเข้ามาสักการะศพอย่างเนืองแน่น
พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภณ์ เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ นามเดิมจันทร์ นามสกุล แสงทอง ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวบ้านท่ากองิ้ว ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นพระนักพัฒนา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตั้งกองทุนศาสนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฟื้นฟูงานประเพณีเทศกาลบูชาพระธาตุเจดีย์ ได้รับโล่เกียรติคุณ 8 ครั้ง ประกาศเกียรติคุณ 11 ฉบับ ปริญญาบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 ใบ มีข้อคิดข้อเขียน ผลงานพัฒนาเผยแผ่เป็นที่สนใจยอมรับของสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และสื่อมวลชน ศิริอายุ 91 ปี 71 พรรษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ธรรมยุต เป็นที่เลื่อมใสของศิษยานุศิษย์จำนวนมาก
 
11 กรกฎาคม 2551 , 20:30 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่