นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือใช้พื้นที่

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ชี้แจง กรณีให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภาคเหนือใช้พื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเสวนา ยืนยันทำตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียม
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางกลุ่มสมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตยได้เปิดเวทีปราศรัยโจมตีว่านายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อนุญาตให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเปิดเวทีปราศรัย ในพื้นที่โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อันเป็นการสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ นั้น ขอชี้แจงว่าเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลจัดการพื้นที่และได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียม ก่อนหน้านี้สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตยก็ได้ขอเปิดเวทีที่ข่วงประตูท่าแพ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็อนุญาตและยังจัดรถสุขาไปให้บริการ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะไม่อนุญาตกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หากการใช้สถานที่นั้นเพื่อการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยและไม่ก่อเหตุวุ่นวาย แต่เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทางเทศบาลก็จะทบทวนการให้อนุญาตใช้สถานที่อีกครั้งแต่จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่ากรณีที่สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตยจะไปยื่นหนังสือถึงตนในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้นั้นตนติดภารกิจต้องเข้าประชุมสันนิบาตเทศบาลที่จังหวัดชลบุรี ขณะเดียวกันได้เตรียมรวบรวมหลักฐานพยานเพื่อฟ้องร้องต่อผู้ผลิตและแจกใบปลิวโจมตีตนในฐานะนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย
 
13 กรกฎาคม 2551 , 22:17 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่