เปิดงานวันสืบชะตาและบวชปลาแข้แม่น้ำปิง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลามีค่าและสิ่งแวดล้อม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ

  
    บ้านดงป่าลัน อ.แม่แตง เปิดงานวันสืบชะตาและบวชปลาแข้แม่น้ำปิง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลามีค่าและสิ่งแวดล้อม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอย่างหลากหลาย
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดงานวันสืบชะตาและบวชปลาแข้แม่น้ำปิง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลามีค่าและสิ่งแวดล้อม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ที่ลานกิจกรรม วังปลาแข้ บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานต่อโครงการอนุรักษ์พันธ์ปลา 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติดงป่าลัน 50 เป็นการ อนุรักษ์พันธุ์ปลามีค่าหายาก คือปลาแข้ รวมทั้งปลาอื่น ๆ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำปิง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนดงป่าลัน และเพื่อสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมภายในงานมีการสืบชะตาและบวชปลาแข้ ปล่อยปลาแข้ลงในแม่น้ำปิงพร้อมปลาทั่วไปอีก 150,000 ตัว ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อรักษาพื้นที่ริมตลิ่งและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยการจับปลาแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือจับปลานานาชนิด มีผู้สนใจทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมาก
 
14 กรกฎาคม 2551 , 21:14 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่