การระบาดของการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงในกลุ่มที่แตกแยกทางความคิดในสังคมในขณะนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

  
     นักวิชาการจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุ กระบวนการระบาดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรงในสังคมไทยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
รศ.ดร.อรรถจักร์ สตยานุรักษ์ นักวิชาการจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่เกิดความขัดแย้งแบ่งขั้วทางความคิดของประชาชนเป็นสองขั้วในขณะนี้และหลายพื้นที่เริ่มเกิดการเผชิญหน้าและตัดสินด้วยการปะทะกันว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะกระบวนการใช้ความรุนแรงจะเป็นการปิดพื้นที่การเรียนรู้ของสังคมโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ความเห็นที่ต่างกันสามารถอยู่ร่วมกัน หรือจัดเวทีได้ทั้งสองด้านเพื่อประชาชนและสังคมได้มีโอกาสตัดสิน ความพยายามปิดกั้นจะยิ่งทำให้เกิดความรุนแรง และความรุนแรงไม่อาจแก้ปัญหาได้ในระยะยาว
รศ.ดร.อรรถจักร์ สตยานุรักษ์ กล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับการแก้ปัญหาหรือหาทางออกขณะนี้ตองพึ่งกลไกอำนาจรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง สังคมและภาคส่วนอื่นต้องแสดงตัวให้ชัดเจน ขณะเดียวกันเห็นด้วยกับแนวทางริบบิ้นขาวที่ต้องการสันติให้เกิดขึ้นในสังคม
 
15 กรกฎาคม 2551 , 14:39 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่