นักวิชาการระบุ กรณีวิทยุชุมชนสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศการเมืองแบ่งฝ่ายจะก่อให้เกิดความรุนแรง

  
     นักวิชาการระบุ กรณีวิทยุชุมชนสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมืองและโจมตีฝ่ายตรงข้าม นับแต่จะให้เกิดความรุนแรงและแตกสามัคคีเพิ่มขึ้น
รศ.ดร.อรรถจักร์ สตยานุรักษ์ นักวิชาการจากภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่สถานีวิทยุชุมชนสองความถี่ 89 และ 92.5 เมกกะเฮิร์ตซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการในเชิงยั่วยุให้เกิดการแบ่งขั้วทางความคิดอย่างแพร่หลายในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ว่า ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนในฐานะสื่อมวลชนต้องตระหนัก และเผยแพร่ความรู้สู่สังคม และไม่กล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยการลดคุณค่าความเป็นคน เพราะจะทำให้เกิดความรุนแรง และแตกสามัคคีของคนในสังคม และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแม้จะมีความเห็นที่ต่างกันได้
รศ.ดร.อรรถจักร์ สตยานุรักษ์ กล่าวในตอนท้ายว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ขอเสนอคือน่าจะมีการนำริบบิ้นขาวไปติดที่สถานีวิทยุชุมชนทั้งสองแห่งเพื่อแสดงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ต้องมีความเป็นกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
 
15 กรกฎาคม 2551 , 14:40 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่