เชียงใหม่เตรียมซ้อมแผนรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่อำเภอสารภี

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตรียมซ้อมแผนรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกโดยใช้พื้นที่อำเภอสารภี 22-23 กรกฎาคมนี้ เพื่อนำไปปรับใช้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แถลงว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมการรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2551 ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็นการซ้อมบนโต๊ะปฏิบัติการ คือการประสานงาน สั่งการในกลุ่มผู้รับผิดชอบทุกระดับและทุกหน่วยงาน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ส่วนวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 จะเป็นการฝึกซ้อมภาคสนาม ภายใต้เหตุการณ์สมมุติว่าเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก โดยจะมีการปฏิบัติ 5 จุดคือ ในหมู่บ้าน สถานีอนามัยตำบลหนองผึ้ง โรงพยาบาลสารภี โรงงานที่มีผู้ป่วย และศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ
นางชลลิสากล่าวว่า แม้สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยมาแล้วตั้งแต่ปี 2550 แต่พบว่ายังมีการบาดในสัตว์ปีกในบางจังหวัด นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีการระบาดเข้ามาได้
สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกนับจากปี 2546 ถึงปี 2551 พบผู้ป่วยใน 15 ประเทศ จำนวน 385 คน เสียชีวิตแล้ว 243 คน โดยในปี 2551 นี้พบผู้ป่วยไข้หวัดนกแล้วในบางประเทศ เช่น จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และบังคลาเทศ ซึ่งพบว่ามีลักษณะการติดต่อจากคนสู่คนในวงแคบ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะนำไปสู่การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ได้
 
16 กรกฎาคม 2551 , 11:49 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่