สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงการสวดพิธีธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง 20.00 น.คืนนี้

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงการสวดพระพิธีธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เวลา 20.00 น.คืนนี้ ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพยังไม่มีกำหนด เชิญผู้สนใจเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมต่อจากนี้ได้
ตามที่ได้มีกำหนดการทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ พระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยในคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นี้ เวลา 20.00 น. จะมีการสวดพระพิธีธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นการสวดลักษณะพิเศษที่จัดเฉพาะในพระบรมมหาราชวัง หรือสถานที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้น โดยมีการนิมนต์พระภิกษุจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร มาทำการสวดพระพิธีธรรม ภายใต้การกำกับดูแลอำนวยการโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง
และในวันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 93.25 เมกกะเฮิร์ซ จะทำการถ่ายทอดเสียงการสวดพิธีธรรมดังกล่าวจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ให้ผู้ฟังทางบ้านได้มีโอกาสรับฟังอย่างกว้างขวาง โดยเริ่มการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 20.00 น.ไปจนจบพิธีการสวด
สำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้น ในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2551 ทางวัดจะทำการปิดศพงดพิธีการสวด 2 วัน เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจะเริ่มพิธีการสวดใหม่ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นขณะนี้ยังไม่มีกำหนด คณะกรรมการวัดจะประชุมพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในระยะนี้หากหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารโดยตรง
 
16 กรกฎาคม 2551 , 14:18 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่