กิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจไร้แอลกอฮอล์ รับเข้าเทศกาลพรรษาที่เชียงใหม่

  
     ชาวบ้านจาก 21 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์กรที่เกียวข้องร่วมกิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจไร้แอลกอฮอล์ รับเข้าเทศกาลพรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้นำชาวบ้านจากคุ้มวัด และชุมชนต่างๆ จำนวน 21 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาของชาวเชียงใหม่ ที่วัดสวนดอกวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในพิธีหล่อเทียน หลอมใจไร้แอลกอฮอล์ เพื่อสืบทอดประเพณีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนเข้าพรรษาของชาวล้านนาให้สืบไป โดยมีกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และสนับสนุนวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มเหล้าแห่งชาติ ด้วย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตามประเพณีของชาวล้านนา ที่จะมีขบวนแห่ขี้ผึ้ง ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ 21 ขบวนอย่างสวยงาม ซึ่งชาวบ้านจะนำขี้ผึ้งตามกำลังศรัทธา มาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวาย และร่วมทำบุญ ก่อนที่จะทำพิธีหลอมเทียน เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาในช่วงบ่าย อีกทั้งจัดขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เวทีเสวนาเรื่อง อานิสงส์การทำบุญช่วงเข้าพรรษา ในงานยังมีพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย
 
16 กรกฎาคม 2551 , 15:21 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่