ผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพงส่งผลวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกและอาจรุนแรงกว่าปี 2540

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพงส่งผลวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกและอาจรุนแรงกว่าปี 2540
นายเฉลิมชาติ นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากสภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทั้งโลก ทั้งน้ำมันแพง ราคาสินค้าที่สูงขึ้น เงินเฟ้อและเงินฝืด ขณะที่ประชาชนไม่มีเงินและสินค้าราคาแพง อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงอย่างมาก ขณะที่ภาวะจับจ่ายในจังหวัดเชียงใหม่นั้นพบว่ากำลังซื้อหดหายไปอย่างมาก เพราะน้ำมันที่แพงขึ้น ประชาชนต้องวางแผนการเดินทาง ลดการซื้อไปร้อยละ 30-70 ซึ่งหากยอดขายลดลง จะส่งผลกระทบถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและการจ้างงานในที่สุด โดยมีการคาดหมายว่าผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพงขณะนี้อาจจะกระทบรุนแรงกว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เพราะช่วงดังกล่าวผู้ได้รับผลกระทบเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขาดสภาพคล่อง พนักงานเอกชนถูกให้ออกจากงาน แต่สินค้าและน้ำมันราคาไม่แพง แต่ในขณะนี้ราคาน้ำมันและสินค้าแพงขึ้น หากพนักงานถูกให้ออกจากงาน ไม่มีเงินและ ราคาสินค้าและน้ำมันแพงขึ้น สถานการณ์จะรุนแรงกว่าเมื่อปี 2540 ซึ่งภาวะเช่นนี้จะระบาดทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวแสดงความเห็นด้วยกับมาตรการภาษีของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่ได้ เพราะหากผู้ประกอบการอยู่ได้ก็จะไม่เลิกจ้างงาน ขณะที่ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลว่าสถานประกอบการขนาดเล็กหลายแห่งได้ปิดกิจการหลายรายแล้ว
 
16 กรกฎาคม 2551 , 15:22 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่