บริษัทเชียงใหม่ยานยนต์เซอร์วิส คิดค้นดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าซ LPG ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์

  
     บริษัทเชียงใหม่ยานยนต์เซอร์วิส คิดค้นดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าซ LPG ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ ขณะที่ประชาชนเชียงใหม่หันมานิยมติดตั้งแก้ส LPG เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ครา กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่ยานยนต์เซอร์วิส เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนต้องประสบกับภาวะราคำน้ำมันที่แพงขึ้น และต้องหันไปติดตั้งแก้ส LPG ในรถยนต์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ล่าสุดบริษัทเชียงใหม่ยานยนต์เซอร์วิสได้คิดค้นดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าซ LPG ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันและไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ โดยใช้หลักการลดกำลังแรงอัดลง อันจะส่งผลให้การสึกหรอของเครื่องยนต์น้อยลงและประหยัดกว่าเดิมซึ่งเจ้าของรถจะต้องเปลี่ยนเครื่องจากดีเซลเป็นเบนซินซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าแสนบาท ขณะที่ระบบใหม่นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถกระบะ รถบรรทุก 6 ล้อและสิบล้อ
สำหรับสถานการณ์การติดตั้งแก้ส LPG ในรถยนต์ที่บริษัทเชียงใหม่ยานยนต์เซอร์วิส จำกัด ในขณะนี้พบว่าประชาชนให้ความนิยมเพิ่มมากขึ้น เดิมเคยติดตั้งเดือนละประมาณ 30 คัน ขณะนี้เพิ่มเป็น 100-150 คัน กำลังการผลิตวันละ 5 คันและต้องเข้าคิวรอประมาณ 1 สัปดาห์ ขณะที่ราคาถังแก้สที่เคยเพิ่มราคาจากต้นทางถึงถังละ 8,500 บาท ขณะนี้ลดลงเหลือกว่า 4,000 บาท ขณะที่ประชาชนยังทยอยไปติดตั้งแก้ส LPG เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปั๊มแก้ส LPG ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง
 
16 กรกฎาคม 2551 , 15:23 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่