กระเทียมไทยมีปัญหาเพราะกระเทียมเถื่อนลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

  
     กระเทียมไทยมีปัญหาเพราะกระเทียมเถื่อนลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลอนุมัติงบ 300 ล้านบาทแก้ปัญหาขณะที่ผลผลิตทั้งมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท
นายนพดล พลเสน ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงปัญหากระเทียม หลังจากประชุมติดตามปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ว่า กระเทียมปีนี้มีผลผลิตจำนวนมาก จึงมีปัญหาด้านราคา ขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูก ก็กลับมาปลูกกระเทียม ส่งผลให้ผลผลิตออกมาล้นตลาด รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 300 ล้านบาทสำหรับแก้ปัญหา ขณะที่หากต้องแก้ปัญหาทั้งหมดจะต้องใช้งบกว่าพันล้านบาท ขณะเดียวกันผลจากการที่กระเทียมเถื่อนลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งตลาดภายในประเทศ
ขณะเดียวกันสำหรับพืชตัวอื่น เช่น กล่ำปลีและฟักทองที่เกษตรกรเชียงใหม่ปลูกแล้วขายผลผลิตไม่ได้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจะให้เกษตรกรนำผลผลิตไปขายโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหา
 
29 กรกฎาคม 2551 , 11:18 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่