งบประมาณ 56 ล้านบาทปรับปรุงที่อยู่อาศัย 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     โครงการบ้านมั่นคงใช้งบประมาณ 56 ล้านบาทปรับปรุงที่อยู่อาศัย 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งเป้าภายในปี 2554 ผู้เดือดร้อนทั้ง 85 ชุมชนต้องได้รับการแก้ไข
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2554 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยถ้วนหน้าทั้ง 85 ชุมชน โดยขณะนี้ได้รับการแก้ไขโดยโครงการบ้านมั่นคงไปแล้ว 23 ชุมชนใช้งบประมาณไปแล้ว 56 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในปี 2554 ผู้เดือดร้อนทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขสองด้านคือ ปรับปรุงแก้ไขในที่ดินเดิม และจัดสรรพื้นที่ให้ใหม่ ขณะที่นางจิริกา นุตาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้กล่าวถึงนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหา โครงสร้าง กลไก โดยมีหลักสำคัญคือชุมชนต้องเป็นแกนหลัก มีการสร้างความมั่นคงในที่ดิน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมดูแลกันเองทั้งสิ่งแวดล้อมชุมชน วิสาหกิจชุมชน โดยการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งชุมชน ประชาสังคมและรัฐ มีการปลูกสร้างในหลากหลายรูปแบบตามความพึงพอใจของผู้อยู่
ด้านว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจะมีการพิจารณาให้ประชาชนในชุมชนได้เช่าที่ดินระยะยาวที่สุด ราคาถูกที่สุดและผ่อนปรนมากที่สุด ขณะที่นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าคนในชุมชนจะต้องได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
29 กรกฎาคม 2551 , 11:20 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่