อบต.สันผีเสื้อจัดงานไหว้สาบารมี วิถีธรรมนำชุมชน ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ จำนวน 6 วัด

  
    ตลอดช่วงระยะเวลาที่เข้าพรรษานี้ อบต.สันผีเสื้อ กำหนดจัดกิจกรรมไว้สาบารมี วิถีธรรมนำชุมชน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการปฏิบัติธรรม รวม 6 ครั้ง 6 วัด
นางสาววรรณทณี บัวบุญนาค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า อบต.สันผีเสื้อ ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ สภาวัฒธรรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ จัดโครงการไหว้สาบารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2551 ระหว่างช่วงเข้าพรรษาคือ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2551 รวม 6 ครั้ง หรือ 6 ศีล ตามวัดต่าง ๆ 6 วัด
การจัดงานไหว้สาบารมี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างแพร่หลาย เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาให้แพร่หลาย
พุทธศาสนิกชนหรือผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมาได้จัดที่วัดสันทรายต้นกอก วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 ที่วัดท่าหลุก วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2551 ที่วัดท่าเดื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 ที่วัดร้องอ้อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551 ที่วัดป่าข่อยใต้ และวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 ที่วัดป่าข่อยเหนือ ทุกแห่งจะจัดงานในเวลา 19.00 น.
 
29 กรกฎาคม 2551 , 21:39 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่