พิธีส่งมอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ให้กับวัดอินทขิลสะดือเมือง

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีส่งมอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ให้กับวัดอินทขิลสะดือเมือง เป็นผู้ดูแลและเปิดบริการต่อไป
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีส่งมอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับวัดอินทขิลสะดือเมือง โดยมีพระเทพวรสิทธิจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทขิลสะดือเมือง เป็นประธานรับมอบ
สำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ เดิมชื่อหอประชุมติโลกราช ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นหอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงต่อเติมเรื่อยมาตามความจำเป็น จนเมื่อปี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาปรับปรุงต่อเติมทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม เพื่อศึกษาหาความรู้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างเป็นวัดร้างอินทขิล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เช่าดำเนินการ จนเมื่อปี พ.ศ.2548 มีการยกวัดร้างอินทขิลเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และได้ยกเลิกสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ จึงต้องปิดการให้บริการลง
จวบจนปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะได้เข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ จึงได้มอบให้วัดอินทขิลสะดือเมืองเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและดำเนินการให้บริการต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านหากได้รับการร้องขอ
 
29 กรกฎาคม 2551 , 21:41 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่