ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโตขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 แต่มีเรื่องน่าเป็นห่วงคือเงินเฟ้อกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

  
     มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2549 จับกระแสตลาดเงิน ตลาดทุน และพลังงาน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ว่า ในปีหน้าคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจประเทศจะดีขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เพราะปัจจุบันเมื่อนำอัตราดอกเบี้ยมาหักกับอัตราเงินเฟ้อแล้วยังติดลบ ส่งผลให้เงินออมและเงินลงทุนลดลง โดยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะโตขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวัง 2 เรื่องคือ เงินเฟ้อ และขาดดุลเงินบัญชีเดินสะพัด โดยเงินเฟ้อจะสูงถึงร้อยละ 6 ตั้งแต่ปลายปีนี้ไปถึงกลางปีหน้า ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากราคาน้ำมัน หลังจากนั้นในช่วงปลายปีเงินเฟ้อจะปรับลดลงร้อยละ 3 ส่วนการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะต่อเนื่อง 2 ปี หลังจากนั้นภาวะน้ำมันจะไม่มีผลกระทบ เพราะภาคเศรษฐกิจปรับตัวได้ อีกทั้งหลายประเทศได้เจาะบ่อน้ำมันเพิ่มและจัดหาพลังงานทดแทนเพิ่มด้วย ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 4.9 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ขณะเดียวกันมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาทั้งปีมีเงินลงทุน 800 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับปีนี้ 10 เดือน มีเงินลงทุน 1,800 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และคาดว่าจะเป็นไปในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่