ประชาชนกว่าพันคนจากอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวสนับสนุนการดำเนินการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
     ประชาชนจากทุกตำบลในอำเภอหางดงจำนวนกว่าพันคน รวมตัวกันที่บริเวณหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อคัดค้านกรณีภาคีฮักเชียงใหม่จะยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดดำเนินการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าการเปิดดำเนินการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งด้านการจ้างวานและค้าขาย ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้ในระยะแรกที่ทดลองเปิดเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พบว่ามีประชาชนเดินทางมาเที่ยววันละนับหมื่นคน ส่วนผู้ที่คัดค้านนั้นไม่ใช่คนในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้คนอำเภอหางดงได้มีโอกาสตัดสินใจเองบ้าง กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำหนังสือ 3 ฉบับเพื่อยื่นถึงนายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้อำนวยการโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1 ฉบับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 1 ฉบับ และตุลาการศาลปกครอง 1 ฉบับ เพื่อคัดค้านการยื่นหนังสือของภาคีฮักเชียงใหม่ที่คัดค้านการดำเนินการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่