งานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2548

  
    กลุ่มปลูกกุหลาบเชียงใหม่กำหนดจัดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2548 ระหว่าง 23-25 ธันวาคมนี้ที่ตลาดคำเที่ยง
นายพจนา นาควัชระ เลขานุการกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่เปิดเผยว่า การจัดงานกุหลาบเหมันต์ 2548 ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับกุหลาบหลายอย่าง เช่น การประกวดกุหลาบ แข่งขันจัดดอกไม้ แข่งขันวาดภาพกุหลาบสำหรับนักเรียน รวมทั้งการสาธิตต่าง ๆ ที่สำคัญจะมีการแสดงนิทรรศการกุหลาบจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ นิทรรศการพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับกุหลาบจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับกลุ่มที่มีความรักในกุหลาบจริง ๆ โดยไม่ได้เน้นวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ แต่เป็นงานที่ยังคงรักษาบรรยากาศไว้ให้เป็นงานแสดงดอกไม้อย่างแท้จริง
สำหรับงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ ได้เริ่มจัดตั้งแต่ปี 2530 ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2548 นี้ ที่ตลาดต้นไม้คำเที่ยง ถนนซุเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.
**************
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม