การแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2549

  
    บ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2549
นายพนม เมธาอนันต์กุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2549 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2549 ว่า บ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมต้านยาเสพติดเชียงใหม่ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งมีกีฬาประเพณีประกอบด้วยการตีลูกข่าง ลูกข่างผลัดหมุน ยิงหน้าไม้ โยนลูกช่วง โยนไข่ หาบน้ำ ฝัดข้าว ซอเพลงม้ง เป่าขลุ่ย เป่าลิ้นทองเหลือง เป่าใบไม้ ประกวดเทพธิดาม้ง และการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ครั้งที่ 4 รวมทั้งการละเล่นและการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโครงการหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครื่องดื่มกระทิงแดง
สำหรับกลุ่มเครือข่ายชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2536 และได้จัดแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ม้งเพื่อนุรักษ์วัฒนธรรมและต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ปี 2538 โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และล่าสุดกีฬาล้อเลื่อนไม้ซึ่งปีนี้จะมีการแข่งขันเป็นปีที่ 4 นั้น ได้รับความสนใจจากคนต่างท้องถิ่นเดินทางเข้าไปชมเป็นจำนวนมาก
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม