ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตรียมถวายการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตรียมถวายการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นายแพทย์สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548 นี้ เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรหน่วยบริการที่สำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยทารกแรกเกิดอาการหนัก คลินิกนมแม่ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับพ่อแม่และครอบครัว และสถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับครอบครัวนมแม่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่กล่าวอีกว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงสนพระทัยต่อการส่งเสริมให้มารดาไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้ทรงริเริ่มจัดทำโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ซึ่งเริ่มจากบรรดาข้าราชบริพารในพระองค์พร้อมเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นรวมทั้งประชาชนทั่วไป นับว่าได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจและก่อกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กลับมาได้รับความสนใจจากสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมถวายการรับเสด็จในวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม