ทีมงานดีเจจากสถานีวิทยุแห่งชาติลาวจะนำแบบอย่างการจัดรายการของ สวท.เชียงใหม่ไปปรับใช้ได้

  
    คณะเจ้าหน้าที่และดีเจจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบุว่า จะสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการภาคภาษาชนเผ่า
จากการที่เจ้าหน้าที่และนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว จำนวน 15 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเยาวชนและด้านสุขภาพ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักจัดรายการวิทยุของสถานี รวมทั้งดีเจเยาวชนรายการคลื่นใสวันทีน และผู้จัดรายการภาคภาษาชนเผ่าทั้ง 7 ภาษา
นายตะบองเพชร พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ แห่งประเทศลาวกล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการพัฒนาเยาวชน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายการภาคภาษาชนเผ่าที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
สำหรับคณะดังกล่าวจะศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งนอกจากที่ สวท.เชียงใหม่แล้ว ยังได้ไปศึกษาดูงาน สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเครือข่ายเยาวชนเพื่อเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังได้เข้าชมหมีแพนด้ารวมทั้งไนท์ซาฟารีอีกด้วย
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม