จัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีนามพระราชทานโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่

  
    โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีนามพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 2 มกราคม 2549 นี้
นางสิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในวาระที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัยจะมีอายุครบ 100 ปี ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 มกราคม 2549 นี้ ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานอำนวยการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ โดยจะมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น พิธีนมัสการระลึกวันพระราชทานนามปีที่ 100 พิธีวางศิลารากอาคารสถาบันแฮรีส พิธีคารวะอนุสาวรีย์หินหัวมุม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พิธีเทียนแสงสว่างและความจริง รวมทั้งการแสดงแสง สี เสียง ชุด 100 ปีแห่งปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย เป็นต้น
สำหรับโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อโรงเรียนชายวังสิงห์คำ ก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีเมื่อปี พ.ศ.2430 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2449 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลารากอาคารเรียนหลักแรก และพระราชทานนามโรงเรียนว่า The Prince Royal’s College หรือโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย พร้อมได้พระราชทานสีประจำพระองค์คือสีน้ำเงิน-ขาว ให้เป็นสีประจำโรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
, อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม